ZWROT LUB WYMIANA TOWARU

1. Zasady ogólne.

  • Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie (używane, antyczne meble i elementy wyposażenia wnętrz) sprzedający udziela wyłącznie rękojmi na zakupione produkty zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
  • Wszystkie zakupione w Punkcie handlowym Towary, na życzenie Konsumenta podlegają zwrotowi lub wymianie na inny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być zwrócony lub wymieniony, z uwzględnieniem niżej wymienionych zastrzeżeń.
  • Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

Konsumentowi nie przysługuje prawo do wymiany towaru lub zwrotu w terminie 14 dni od zakupu, w sytuacji gdy:

zwracany lub wymieniany Towar nosi wyraźne ślady używania ponad te zawarte w karcie informacyjnej,

zwracany lub wymieniany Towar jest niekompletny, w porównaniu z jego stanem z chwili jego wydania przez LMA (np. brak elementów zestawu czy kompletu),

W przypadku zakupu bezpośrednio w Punkcie Handlowym LMA prawo zwrotu lub wymiany przysługuje wyłącznie w tym punkcie:

41-400 MYSŁOWICE UL. KAROLA MIARKI 36

2. Szczegółowe zasady zwrotu lub wymiany towaru:

  • Konsument może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam (w przypadku dostępności), bądź na inny, ponosząc wszelkie koszty zwrotu, pakowania i dostarczenia nieużywanego Towaru do LMA. Reguła kosztów transportu i pakowania nie dotyczy sytuacji gdy towar zostanie dostarczony osobiście przez Konsumenta we wskazane przez LMA miejsce.
  • Zwracane produkty nie mogą nosić znamion mechanicznego uszkodzenia, a w przypadku posiadania oryginalnego opakowania muszą być zwrócone w niezniszczonym opakowaniu do Punktu handlowego.
  • Konsument przed zwrotem lub wymianą towaru zobligowany jest uzyskać wcześniejsze potwierdzenie czy w danym momencie w ofercie i na magazynie znajduje się oczekiwany przez Niego produkt. W przypadku braku dostępności Towaru, LMA dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), LMA zaoferuje do wyboru inny, zbliżony i  dostępny produkt, lub zwróci środki pieniężne, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie w deklaracji pisemnej zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku zwrotu towaru, niezwłocznie po dokonaniu oględzin i weryfikacji kompletności zestawu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, LMA zwróci środki pieniężne Konsumentowi, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie, chyba że Konsument wyraźnie w deklaracji pisemnej zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami